//
you're reading...

Geen categorie

Citaten van, door en bij het afscheid van prof. dr. Joep Bolweg

Op donderdag 22 november nam Joep Bolweg afscheid van zowel de Vrije Universiteit als adviesbureau Berenschot. Met Joep had en heb ik een bijzondere band. Als  oud-student aan de opleiding Management Consultancy aan de VU heeft hij mij veel geleerd. En natuurlijk heeft hij nu twee keer het voorwoord geschreven van mijn boek. Bij het afscheid (“morgen ben ik gewoon weer in te huren”)  van Joep Bolweg mocht ik aanwezig zijn en met mij vele anderen afkomstig uit de advieswereld, de academische wereld en vanuit klanten. Er is veel gezegd, teveel om hier te herhalen. Maar een aantal citaten door, van en over Joep wil ik u niet onthouden:

 

HRM moet ervoor zorgen dat een organisatie ‘the right numbers of the right types of people in the right places at the right times doing the right things right’ in huis heeft  -  volgens Joep een uitspraak die de kern van het ‘ambachtelijke’ vak van HRM goed weergeeft (uitspraak is van Dyer en Ericksen)

“One of the most immoral gifts of the human spirit is the gift for generalisation - instead of gathering experiences, it simply replaces them” (Capek, 1924). Joep vindt dat er in het hrm-veld te weinig pogingen worden ondernomen om theoriën en adviezen te koppelen aan speciale beroepsgroepen of aan concrete beroepspraktijken.

“De nettoopbrengsten van hypes  als coaching door de jaren heen hebben de wezenlijke kenmerken van onze organisaties nauwelijks kunnen veranderen. Terecht wordt er in de adviespraktijk vaak teruggegrepen op klassieke bouwstenen als hierarchische gelaagdheid, functie- en verantwoordelijkheidsbeschrijvingen en taakopdrachten.”

“Het belang van inkomen en loon wordt meestal sterk ondergewaardeerd in de hrm-literatuur. Het ljkt wel een taboe of niet passend om te beweren dat in de arbeidsrelatie geld voor veel mensen een belangrijke rol speelt.”

De sterke toename in het werken met flexibleen en de populariteit van in- en outsourcing dragen niet bij aan het vergroten van de kansen op geden hrm-beleid en investeren door werkgevers in medewerkers. Juist hier zullen de medewerkers en hun vertegenwoordigers (ondernemingsraden en vakbonden) hun belangen goed moeten verdedigen.

Over doelgroepenbeleid voor ouderen: “Een collectieve gemiddelde benadering van deze heterogeniteit met een collectieve pensioendatum biedt zeker geen passende uitweg”.

En tot slot geeft Joep zeven bruikbare zienswijzen voor wetenschappers  en adviseurs:

  1. resource based view (RBV)
  2. equifinaliteit
  3. ability to execute
  4. dosering en curvilineair denken
  5. leiderschap en samenwerking
  6. macht, coutervailing power en cui bono
  7. serendipiteit

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Twitter updates

Archief

Categorieën