//
Strategisch HRM

Strategisch HRM gaat over de fit tussen organisatie en human factor. De koers, positie en strategie van de organisatie moeten worden ‘waargemaakt’ door de mensen van diezelfde organisatie. Tegelijkertijd moeten de ambities, competenties, talenten en mogelijkheden van mensen uit deze organisatie, worden weerspiegeld in de koers, positie en strategie van de organisatie. Organisaties die deze fit zo groot mogelijk krijgen, zijn succesvolle organisaties. Strategisch HRM betekent dus gevoel voor en verstand hebben van organisaties én strategisch HRM betekent gevoel en verstand hebben van mensen.

Strategisch HRM betekent niet per definitie dat je alleen bezig bent met de lange termijn. Elke dag weer worden er keuzes, afwegingen en besluiten genomen die te maken hebben met de fit tussen organisatie en human factor. Je kan dus elke dag strategisch met HRM bezig zijn! Niet alleen maar achter de bureautafel, maar juist ook in de praktijk van alledag.

Waarom spreken we over ‘human factor’. Mijn ervaring is dat als ik het heb over ‘hrm’, er gelijk gedacht wordt aan de hrm-afdeling. Maar hrm is veel meer dan dat! Natuurlijk speelt de hrm-afdeling een belangrijke rol, maar minstens zo belangrijk is de rol van het lijnmanagement. Daar waar het gaat om leiderschap en cultuur, bijvoorbeeld. Immers, leiderschap en cultuur drukken een enorme stempel op (succesvol) gedrag van medewerkers. En in de uitvoering van de hrm-instrumenten, spelen leidinggevenden natuurlijk ook een rol.

Twitter updates

Archief

Categorieën