Download hier Tool 1

 

Download hier Tool 3

 

Download hier Tool 4

 

Download hier Tool 6

 

Download hier Tool 7

 

 

 

Terug


“Het boek van Eelke Pol biedt vele analytische kaders om zowel ontwikkelingen als spanningsvelden te lijf te gaan. (..) De vele citaten van praktijkmensen, het toepassen van de HRM kubus (begrijpen, erkennen, doen) en de casussen en checklisten in de bijlagen kunnen de strategie en uitvoering van dit lastige vak zeer ondersteunen. Vooral de noodzakelijke erkenning dat mensen het verschil maken is een belangrijke voorwaarde voor HRM succes. (..) Ongetwijfeld zal deze tekst professioneel leesplezier bij u oproepen.”


Prof. Dr. Joep Bolweg

Adviseur HRM en Strategie Berenschot en Hoogleraar aan de

Adviseuropleiding van de VU (PGO/MC)