RECENSIES

Ervaring vanuit de studie:

Recensie van Cindy Langroek; heeft het boek ‘Strategisch hrm – erkennen, begrijpen en doen’ toegepast tijdens haar studie Het boek is prettig/makkelijk om te lezen. Geen saaie stof over allerlei manieren om strategisch HRM-beleid te voeren, maar een duidelijk verhaal hoe een organisatie met strategisch HRM-beleid om zou moeten gaan/hoe dit beleid te ontwikkelen is, wat de basis is en hoe je van daaruit verder kunt bouwen met daarbij de nadruk op de human factor (heel belangrijk/terecht deze nadruk, want haar mijn mening zijn de mensen in de organisatie doorslaggevend voor het succes van een organisatie). Enorm pluspunt in het boek/de kracht van het boek is de strategische HRM-kubus met de begrippen Erkennen, Begrijpen en Doen. De kubus is een in de praktijk goed bruikbare en zeer praktisch hanteerbare tool. De kubus is makkelijk te begrijpen en uit te leggen. De kubus kan laten zien hoe het er in je organisatie voorstaat met strategisch HRM. De kubus/het plaatje spreekt voor zich. Slim/goed om niet met woorden, maar met een plaatje/model te werken. De eenvoud van de kubus en het praktisch nu siert het boek enorm. Het boek heeft mij uitgenodigd de kubus in mijn organisatie te introduceren, alsmede het TRUST-principe. Een goede vervanger van het ingesleten/verouderde SMART-principe. Met name de T van Transparant sprak mij enorm aan. Tevens worden er herkenbare praktijkvoorbeelden gebruikt, waardoor het onderwerp nog meer gaat leven en je leuke/nieuwe inzichten krijgt.


Ervaringen uit de wetenschap

Recensie van dr. Albert Kampermann, Open Universiteit in het blad HR Strategie, september 2008 Ten behoeve van de vraag hoe je strategisch HRM realiseert, gebruikt Pol een HRM-kubus. De drie dimensies van de kubus worden gevormd door de dimensies van erkennen, begrijpen en doen. Het gaat er in algemene betekenis om ervoor te zorgen dat mensen het goede goed doen. Een nimmer aan populariteit afnemende vraag. Het is echter bewonderenswaardig te zien hoe de auteur van abstracte systeemtheorieën via casus en koppelingen maakt tussen alle beleidsterreinen in de organisatie. Om uiteindelijk weer bij de praktische taakstelling van de HRM’er uit te komen. Lees alleen hoofdstuk 5 om overtuigd te raken van de handige insteek van het boek voor HRM’ers. Die hebben hier de absolute hoofdrol.


Ervaringen vanuit de praktijk

Prof. dr. F. Kluijtmans is lid van de redactie van het Tijdschrift voor HRM; Tijdschrift voor HRM, september 2008 Het boek Strategisch HRM is eigenlijk een heel verrassend boek. Het is niet zozeer een ronkend pleidooi om HRM strategisch in te richten, maar meer een (verander)aanpak om de beleidscyclus van het begin tot het eind te doordenken en vervolgens keuzen te maken die onderling consistent zijn. Met de talrijke voorbeelden en de vele handige tools is het vooral een boek voor die HR-professionals die zich voor een transformatie van het HR-beleid gesteld zien. En dat zijn er in deze tijd nogal wat ...


Recensie op www.managementboek.nl

Ward Grootens is extern adviseur en trainer op het gebied van HRM, HRD en Performance Management. Dit doet hij als zelfstandige vanuit zijn organisatie Grootens HRM. Hij voegt waarde toe aan opdrachtgevers middels HR-interimwerkzaamheden, HR- en organisatieadvies en training & (team)workshops.

 

Het praktisch kan strategisch HRM zijn? Het boek ‘Strategisch HRM’ is bedoeld voor HRM-professionals, lijnmanagers en directeuren die de ambitie hebben strategisch HRM in de eigen organisatie op een hoger niveau te brengen. Eelke Pol is erin geslaagd een praktisch hanteerbare en inspirerende aanpak te beschrijven. Hij gebruikt herkenbare voorbeelden uit de praktijk en biedt een krachtig en doordacht model. Eerdere boeken die ik las over strategisch HRM waren of te beschouwend, filosofisch en vooral heel erg ingewikkeld of waren ontsproten uit en Calimero-achtig HRM-brein waardoor het boek een sfeer uitademde van ‘niemand begrijpt ons HR-professionals’. Het boek van Eelke Pol is prettig om te lezen en blijft boeken van kaft tot kaft. De strategische HRM-kubus is de ruggengraat van het boek. Deze kubus is het denkmodel om het strategisch HRM-gehalte van een organisatie te analyseren; via dit model geeft Pol de veranderroute aan om strategisch HRM in de organisatie vorm te geven. Het is een model dat na één keer lezen te begrijpen is, hetgeen volgens mij ook de bedoeling is van een model: de werkelijkheid vereenvoudigen. Als HR-professional is het bovendien goed te reproduceren en uit te leggen aan niet-ingewijden. Daarmee is het een goed bruikbare tool voor interne en externe HR-adviseurs aan tafel bij het management of de directie van een organisatie. Al met al een absolute aanrader voor externe HR-adviseurs die een goede ingang zoeken bij nieuwe opdrachtgevers op basis van toegevoegde waarde in de business. Maar ook voor interne HR-adviseurs die samen met het lijnmanagement en directie strategisch HRM willen vormgeven in de organisatie.